HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 7

JPEG (Deze pagina), 449.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

` VERKLARING VAN AFKORTINGEN.
A. m. v. b.: Algemeene maatregel van bestuur, bedoeld
bij artikel 13 der Huurcommissiewet, vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444),
· gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 Maart 1918
(Staatsblad n°. 223). ‘
B. W.: Burgerlijk Wetboek.
Hc.: Huurcommissiewet, wet van 26 Maart 1917
(Staatsblad n°. 257), gewijzigd door de wet van
25 Maart 1918 (Staatsblad n°. 182).
j Ho.: Huuropzeggingswet, wet van 25 Maart 1918 _
(Staatsblad n°. 182).
W. v. B. Rv.: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering.
W. v. h. R.: Weekblad van het recht.
W. v. S.: Wetboek van Strafrecht.
De Huuropzeggingswet is in werking getreden
29 Maart 1918.
Y!
( - _ .