HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 66

JPEG (Deze pagina), 761.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

Q Art- 6, lid Als de kantonrechter de uitspraak van de huurcommissie ··`
niet bevestigt, geeft hij de beslissing, die de huurcommissie I
jg A_ m_` v_ b_ had behooren te geven, en is daarbij niet gebonden aan het
tit verzoek, zooals dat in het beroepschrift is gedaan.
Trouwens de geheele behandeling voor den kantonrechter 1 .
geschiedt op dezelfde wijze als voor de huurcommissie. De l
. kantonrechter oefent hier zoogenaamde jurisdictio volun- i
taria uit en is derhalve niet gebonden aan de algemeene re- i Am
ii. gelen van het bewijs.
AYt·85=hd2 De beslissing van den kantonrechter met hare dagteeke-
A' m' v' b` ning wordt den secretaris der huurcommissie onverwijld
schriftelijk meegedeeld, niet een afschrift der beslissing, in- "
dien de ka_ntonrechter de uitspraak der huurcommissie niet
fig? in alle deelen heeft bevestigd en met de door den secretaris
der huurcommissie toegezonden stukken. ‘
Art. 91 Op schriftelijke aanvrage geeft de griffier schriftelijke in~
j A· m· "· b· lichtingen betreffende beslissingen, door den kantonrechter
ingevolge de wet genomen. Bij iedere aanvrage moet den
griffier een bedrag van 50 cents worden betaald voor iedere
ag ? woning, waaromtrent inlichtingen worden gevraagd.
AW 6» Hd Tegen de beslissing van den kantonrechter is alleen cassa-
4 HC' tie in het belang der wel toegelaten op vordering van den
procureur-generaal bij den Hoogen Raad. De beslissing van
den H. R. kan geen nadeel toebrengen aan eene der partijen. ‘
fr; Artt. $0 en Artikel 53 en 54 (bladz. 25 en 31) vinde ten opzichte van
jïlálà 2% de beroepschriften en de aanvragen om inlichtingen aan den _,
jg ' ' ' ` griffier overeenkomstige toepassing. . j
El i Art, 85 Ook aan den secretaris der huurcommissie deelt de grif- ä
A· m· V· b- fier onmiddellijk mee, dat beroep is aangeteekend.
Art. 12 He. Ook ter zake van de werkzaamheden des kantonrechters
.§ ingevolge de Huurcommissiewet worden aan belanghebben- .,
ik den geen kosten in rekening gebracht.
A¥t­77Jïd 2, Deze kosten worden voor de helft gedragen door den Staat s ,
A" m‘ "‘ b' en voor de wederhelft door de gemeente, waar de woning ge- ,
legen is, omtrent welke de uitspraak werd gegeven. ii
ä
6, .
g ,i|’§
I it; ï
ir l ~
ig i a