HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 62

JPEG (Deze pagina), 704.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

ïë ’

i r
it tal
’¢l
jv; ill
jf§j § 9. Honger beroep. j
ll s
Am 6·hd2 Van de uitspraak der huurcornmissie staat zoowel aan 5
lwile A. m. v. b. _ R
gl;. den huurder als aan den verhuurder gedurende veertzen {
lf dagen na de dagteekening der rnededeeling beroep open bij
A t 13 H den rechter van het kanton, waar de woning gelegen is.
r ‘ °' De regelen en vormen van het beroep zijn nader bij alge-
;.;, meenen maatregel van bestuur gegeven. ‘
"«" ·" Artt 80 en 81 · ­ · ­ 1
vë 1; A ‘m V b Het verzoekschrift, in duplo in te dienen, moet de redenen
jl gg ` vermelden, waarom de uitspraak van de huurcommissie ;
A. m. v. b. den verzoeker onjuist voorkomt, en steunen op den grond, 3
­,?· li dat de huurcommissie bij die uitspraak niet of niet voldoende l
'­ .| jl · . •· . .· i
ti ly in acht heeft genomen, hetgeen bepaald is bij artikel 4 of bu
rif, artikel 5 der wet of bij een der artikelen van § 4 van den A.
m. v. B., en de redenen vermelden, waarom dit naar de mee-
älïl ning van den verzoeker het geval is.
ïïls Am 87 Anders wordt het beroep niet­ontvanke1ijk verklaard, l
gt A. m. v. b.
al X; zonder nader onderzoek. ä
vl ¥§ Niet-ontvankelijk, behalve een beroep, waarbij de termijn ,
gg jg niet is in acht genomen, is ook een tweede beroep, hoewel f
jj binnen 14 dagen ingesteld (Vonnis Kantonrechter Zaandam,
ll d.d. 15 December 1917, W. v. h. B. no. 10189), en een ver- _
zoek, waarbij het inleidend verzoekschrift of de brief van
ig den secretaris der huurcommissie, waarbij de uitspraak is t.
E medegedeeld, niet is overgelegd (Vonnis Kantonrechter Am-
~ ·
P sterdam, W. v. h. R. no. 10204), en als het tegen de uit-
spraak opgegeven bezwaar onbegrijpelijk is (W. v. h. H. A
g id.). Deze laatste beslissingen zijn wel zeer formalistiscb
(zie de klacht daarover in eene ingezonden bijdrage in W. A
v. h. R. no. 10209), maar het komt ons voor, dat bij de A
I procedure voor den Kantonrechter niet mag worden gevolgd
er de weg, voor het verzoek aan de huurcommïssie aangewezen,
? dit
äl 60 l E
iii
,