HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 61

JPEG (Deze pagina), 538.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

i § 8. Nieuwe verhoogingen.
A1'*· 7 H°· Telkens na het verstrijken van zes maanden, nadat om-
' Y trent den huurprijs van eene woning bij einduitspraak is
I beslist, kan eene nieuwe uitspraak der kuurcomrnissie om-
A trent die woning worden verzocht.
Dit zal ook gelden, als bij eene huurovereenkomst op lan-
gen termijn niet de gevraagde verhooging van vóór de in-
, stelling der huuroommissie (van vóór het in werking treden
: I der Huuropzeggingswet) is goedgekeurd, mits de verhuurder
bij zijn nieuw verzoek niet hooger dan de oorspronkelijk be-
g 1 dongen huurprijs komt. Voor huurovereenkomsten na de in-
stelling der huuroommisie (na het in werking _treden der
ä , Huuropzeggingswet) verdient het a.anbeveling den huurprijs
j voor niet langer dan zes maanden vast te leggen, wil men
E de mogelijkheid van verhoogingen niet afsnijden, wanneer
; de eerste verhooging beneden de aanvraag van den ver-
huurder vastgesteld is.
f Het bij artikel 86 A. m. v. B. te vermelden vonnis van den
5 Kantonrechter te Rotterdam van 16 Februari 1918 (W. v.
l h. Pl. no. 10222), besliste, dat niet-inachtneming van den in
` j ` artikel 7 vereisohten termijn van zes maanden op zichzelf
* de beslissing van de huuroommissie niet voor vernietiging
vatbaar maakt.
J
I 59