HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 60

JPEG (Deze pagina), 543.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

el? 1*
. :1 _ p
{E! 1; .
r' .;ï« il ` L
i, nl
gi; E lg ill normale was en de hoogere uitgaven reeds in dien hoogeren
dit _ huurprijs voldoende vergoed waren naar het oordeel der
gg lgt ‘ commissie. Al zal men in de meeste gevallen tot eene alge-
ii meene formule voor demotiveering komen, zooveel mogelijk 1
5] lijkt het ons gewenscht den verhuurder de volle maat te ;
êï geven. Ook voor zijn beroep op den kantonrechter. Wel be- ·.
sliste de Hooge Raad, in een geval, dat de Kantonrechter p A
W te Hilversum een beroep niet­ontvankelijk verklaard had, · a
gil omdat het niet voldeed aan de eischen van artikel 86 A. m. '
’,;§§ z. B., waarvan evenwel de oorzaak was, dat de beslissing
llgïê der huurcommissie niet met redenen omkleed was (W. v. h. ¥
B. no. 10154), dat aan den verhuurder, die in hooger be-
f .,1; roep komt, geen eischen mogen worden gesteld, waaraan
Q hij niet kan voldoen, maar dit neemt niet weg, dat eene ,,mo­
ziw m j¤1 . . . . . . .
jl! tiveer1ng" van de huurcommissie als in het onderhavige ‘
jä ljxgi geval, n.1. ,,dat de gevraagde verhooging niet redelijk is te {
ïêêwç achten" (Arrest Hooge Raad, W. v. h. R., no. 10216), niet
gäg voldoende moet geacht. ä
mb IL J
ir l
ix'] L ` «
il/'E "’
gl dit i
ff ·`'’ gx `* n
Y.; 1 z
ai l
fil X, E
ii Fi; i
xx nl lv >
J! jl, .._ï_­¤•¤x¤¤ l
.‘, I; 1
te is las W
E $2: te 2
lil `
lp
äi ’
ti ll
ra Ji .
ï‘ ¢~;| lu
ll
ë¤ ti la"

ïälir
il
T »
lil .4*
tl
, _] gil ·
äëll Eh ,
ïál 58 ~