HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 44

JPEG (Deze pagina), 741.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

I
j
{ll
gi lt voor de huurcommissie is ingesteld) mede, dat hij de
ll woning, gelegen (aanduiding van straat, nummer, enz.),
li t die op 1 Januari 1916 (1918) verhuurd was voor een
huurprijs van f. (bedrag) per (tijd, waarvoor het ge-
“ noemd bedrag van den huurprijs geldt), later, namelijk _
den (dagteekening na 1 Januari 1916 (1918)), dus vóór
de instelling der Huurcommissie, (vóór het in werking
treden der Huuropzeggingswet), heeft verhuurd voor
f. (verhoogd bedrag) per (tijd, waarvoor het bedrag
z i tg geldt).
De reden, waarom verzoeker het noodzakelijk heeft ‘
geoordeeld tot die verhooging over te gaan, is (korte '
opgave der reden).
;’ Mitsdien verzoekt hij de Huurcommissie dien hoo- `
geren huurprijs goed te keuren.
. (Handteekening en dagteekening ·
van het verzoekschrift.)
ik ag
9t Verhooging Op huurverhooging, die een verhuurder bedingen wil na
M i"S‘€ul"9 de instelling der liuurcommissie (na het in Werking treden
(gg zälutgä der Huuropzeggingswet) moet vooraf de goedkeuring der
»jg king mdm huuroommissie worden gevraagd, onder korte vermelding
ïä de- 1’1uurop­ der gronden, waarop de verhuurder meent tot verhooging te
tg zï.fä£;:"ä$"ä’ä·) moeten overgaan, en tevens onder vermelding van den naam
sê Ant'25 en 26 van den huurder. ·
A_ m_ v_ b_ Het voor dit verzoek gegeven model luidt: 12
De ondergeteekende (voluit geschreven naam, voor- _ A· ‘
t namen en beroep van den verzoeker, of de benaming der
A verzoekende vereeniging, stichting of vennootschap) Va
Q wonende (of: gevestigd) (volledige opgave van de woon- tege
lg plaats des verzoekers, of, indien het verzoek wordt ge- ’;"l
­ daan door eene vereeniging, stichting of vennootschap, az
van de plaats waar deze gevestigd is of kantoor houdt) 1 ,1,
il; verzoekt de Huurcommissie te (naam der gemeente, of (19i
aanduiding van het deel der gemeente, waarvoor de dy
·:;_ huurcommissie is ingesteld) om goed te keuren, dat hij C5
den huurprijs van f (bedrag) per ( tijd waarvoor het (vc
genoemd bedrag geldt) van de woning, gelegen (aan-
ä c
42 H opze,
it
I it
Qi ‘
t