HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 9

JPEG (Deze pagina), 654.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

7
C. F. A. Zernike, leden van het Hoofdbestuur van de Veree-
niging van hoofden van scholen in Nederland en de heeren:
i Kl. de Vries Szn. en C. A. Zelvelder, leden van het Hoofd-
bestuur van Volksonderwijs. Namens ons Hoofdbestuur na-
m·en in deze Commissie zitting de heeren: Bigot, Bloemers
en Kohnstamm. De Commissie werd op 24 Maart 1917 ge-
installeerd.
Haar thans bij ons Hoofdbestuur ingekomen arbeid toont,
dat de bovengenoemde moeilijkheden zijn overwonnen dank
zij de bereidwilligheid tot samenwerking van de leden der
Commissie, die persoonlijke voorkeur, waar dit zonder op-
_ offering van beginselen mogelijk was, deed achterstellen ter
wille van de groote zaak, het algemeene onderwijsbelang.
, Het is ons Hoofdbestuur een behoefte hun daarvoor ook
te dezer plaatse onze warme erkentelijkheid uit te spreken.
ä De beste belooning echter zullen zij ongetwijfeld vinden
door h·et in vervulling gaan van de hoop, die de Commissie
| aan het einde van haar begeleidend schrijven uit. Met den
wensch dat deze voldoening den leden der Commissie ruim-
E schoots mog·e geworden, doen wij hiermede haren arbeid het
l licht zien. _ ‘ ‘ ’ , Q
n
Het Hoofdbestuur der Maatsc/zappä
· tot nut van ’t algemeen.
Ph. KOHNSTAMM, Alg. Voorzitter.
J. HOVEN S GREVE, Alg. Secretaris.