HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 5

JPEG (Deze pagina), 596.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

I N H O U D.
­ www Blz.
VOORBERICHT. 5
BEGELEIDEND SCHRIJVEN a.an het HOOFD-
BESTUUR DER MI]. TOT NUT VAN ’T
ALGEMEEN 8
RAPPORT DER COMMISSIE. 13
Hoofdstuk I. De financieele gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs en haar gevolgen. 13
§ 1. Beteekenis van de financieele gelijkstelling. 13
§ 2. Schoolraden. 19
§ 3. De financieele gelijkstelling ten opzichte der
verschillende onderdeelen. 24
§ 4. Waarborgen en Toezicht. 30
H oofdstuk Il. Inrichting van het schoolstelsel. 35
§ 5. Indeeling der verschillende onderdeelen.
Leerplicht. 35
§ 6. Schoolgeldheffing. 40
§ 7. Inrichting van het Voorbereidend Onderwijs. 45
§ 8. Omvang van het L. O. en aansluiting aan
het verder voortgezet onderwijs. 48
§ 9. Het Vervolgonderwijs. 51
Hoofdstuk III. Het onderwijzend Personeel. 57
A. DE O1>1.1211>iNG.
§1o. De opleiding thans en de voorstellen der
Bevredigings-Commissie. 57
§11. Opleiding naar de wenschen onzer Com-
] missie. 62
§I2.B€ZWê11‘€l1 tegen deze voorstellen en hun
weerlegging. 69
§13. Opleiding voorbereidend onderwijs. 74