HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 362.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

` 4
tegen het grootste gedeelte van het corps met hem in-
stemmen (zoo als hg wel denkt), dan zal het hem eene
aangename gedachten wezen, te Weten: dat hg, hoe ge-
! brekkig dan ook, als tolk van hunne gevoelens heeft
i gesproken. t
ä
! _ Amsterdam, Augustus 1869. * =
l l
a
I
[ z
I l
1 ll
V
1
I
· l
t ï
E ë
l x