HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 492.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

j ‘ vooannnier i
Schrijver dezes heeft natuurlijk de wet, die onlangs
j bij de Tweede Kamer der Staten­Generaal is ingekomen,
i tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op
pensioen stellen der Militaire Offieieren bij de Zeemagt, h i
als van grooten invloed op zijne toekomstige carrière, met
veel belangstelling gelezen en nagegaan. Hij acht het
zijn pligt, nu er, tot nu toc, nog niet veel uit het corps,
aan hetwelk de nieuwe wet belangstelling moet inboe-
zemen, is vernomen, daarover zijne geheel individueele
stem te doen hooren, in de hoop, dat zijn geschrijfmcer-
dere collega’s mogen nopen, ook hun gevoelen daaromtrent
kenbaar te maken. Het welzgn van het corps is zyn
eenige drijfveer; en mogt hij door tegenschrift overtuigd
worden, de zaken verkeerd te hebben ingezien, dan zal
hg niet schromen, dit volmondig te erkennen. Mogtdaaren-