HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 288.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

evor-
r in ,
äallc
rato ,
ond-
(gü Q-
b tc-
uitc-
‘00r-
;van
niet
areu ­
bien
v00r
ïteiu
be-
I(a­
ämïê
aren
. In
leo- ï
, en
PO`
regt
ben
udc
naar
>rps
l00r