HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

· 4 , ` ` M , `,r« Q, 3,5/ E ` _«.;.,> ,‘·,x‘;“{§3¤
« « _ , ;V . _ · * (. -N `_ Y ‘ Q,‘;·__;,c« L v`.` 1»·,, ~«­,«,·;;A"1_
‘ , . `~ VM ` ~ ‘_ .. M ·, « 9 r‘» · ;Q*".
· · . ·· *5 ” `· ."¤·­`,;`· .;~;·,7I‘xf‘*·'I
U _ , > · ' « ‘4 I, «;, . X'; tl ¢ { _C. J; V’_ _” j4»,,'·__ .g;»
V ; ·, , · ‘ ~` .'· ’ .*· 4 :· Q . ` _· · ·v,.- _« ,1 we ;°
Y . « _y ’ Y _y 'V ,` `¤, ‘. i< 7* ·(_ ,« `·l;·_ dy
· ` . . _ X *2 ·_`;,,,­. 5 .., u Y ‘
` ‘ , ' _ ... _ _ . ,·. T ` ' ,_ ·: ~` gy ‘: _‘ ;.lVi‘”»’,;~,[_.' «~
. . , ,. ,. · - , »= 4, ,.’, ~. 4
· ‘ ‘ · x V, 1 ~ · , . ` > _ ,.‘ VV · «;; _ ‘, " / ir fïgtv
‘ ·‘»‘· . ` ` _ ,‘ ’ ’ · ~` Fa', wv', ' çJj,`>,ir ï»;H'
~ VA , * ` ­ V l - ", h , I . ·J '{ ,;­ j;` `_._.f»_; AV _y ""
. . ` . ‘­ r.` · *· Yïfg l‘,;l·.ä( ‘ ‘.'_‘t.··‘H
‘ `· ‘; S ` ' ­ ·. `· ~‘; `· pi ‘ V`; « ‘‘‘. w.
. ‘ M ‘ ‘ ­ ‘ ‘ ·· _ ,.·· ` ,­‘. '·‘‘ · 7 ··$ ·V`-· L
_ ’ _ , · .; T J Z ’ j `­ ‘ = ‘. « ·, « .5 _ wt;
‘ ­, >: g· W. ff; ,, ,j `l<‘ ·· `¥‘ ~ ~
· ’ ‘ . ·` ` HW. v' ` -*k' · Jt~=`;`
K _ » M rv y, · . , _ . V ’ Y .‘ rv . , ;' ` W vo. _‘ "_r ’ =; ï¢.:"'f' ,•
. ‘n· :, «» ­ ` in " ·"_‘ "’rL ‘Z‘ "
' " ` ’ , ' ',: ‘ Y . , · ‘ ·, ' 2 . ‘ ` ·',?~ ‘ ,2 = ¤`··`K,;§‘Y*‘T
‘ ' ‘ / ' V ·_ ., V ‘ ·· · " .. .L='·­‘1~ïr<w'·
T ` .) l V ` _` l »,4 _.`· VM ‘ V V, Y : ` >;,._y, J we y' _;· ,sà,_·:,_~.¤ .,L«;y·,;
~ ’ ` ·_ " ‘ ~ ‘ [ « wl «··` Hè"; ‘ï`···« ·«.E€~£‘ *4 ~’`” $31 .`.­ ·
> _ , V 1 ‘ ­_ V H _ · . ‘ ‘ > ·· ~; « ;· `_ï 1, ·;!_';A·,_‘{_ ij; gaa ‘7è,j‘_ l«·‘,ç;·j_p­{. ~‘;: w,;(C`Q ,
­ ­ 4 , ` ~ .. ‘ ' . ~ vn · 5. 3 ·,'."·‘ï;”j;`·« ,'·‘¢*!S*:_·· 4 ç. ` : ,. . ·,j;J* , ',
· _ · _ ;‘_ U < ­` u` .' , Q <, ` 4 ··‘“y; B, §v:L:·" ·,T‘*;_s·‘_ €.`i?*r L._;`,l;;-,1,ï,i
‘ / · ` ' . ` ` ' ` · ` 9 · «-JT ­ ’·L H; . ·~.1` Z x _ ~ ,· . j` ·‘, ( gm ': . ~­ 3/:‘­,·_· >.
‘ ` ‘ 1 ·‘ ‘ · ». ~ ’ w >. V rx iv -l·- w ;_,~<v?,ï;;
` Fi`, ~ . `,' _ H ·, ‘ ` ‘ ·· »'_’, ;­~"·` ’, ,‘·`g>:,,~'.’ »`<­",` `_',;(,i~;.r