HomeBrief van Zijne Excellentie den Minister van Marine, van den 14den september 1849, aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer dPagina 22

JPEG (Deze pagina), 353.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 15.14 MB

Q' °
Uit de Vcrhandclingen en Bcrigtcn betrekkelijk het Zeewczon cn dc ï*
Zeevaartkunde; door neon swmr cn Jhr. G. A. ·rmnAr., (1849) N°. 4.
,.,~­---··~ =·