HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 347.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

`
ä
E
5
l
R
l
l
ä
1
' l
z l

3
I
I
k
`
,,En wanneer men mij dan vroeg, welke zorg zivaarder drukt, de l
zorg voor liet oogenblik in benarde oinstandigheden, of de zorg voor j
de toekomst, dïiïir waar een llllll juist gebruik van den voorspoed zoo I
ligt tot onvoorzigtiglieid kan vervoeren, ­- ik erken, mijne lieereu,
liet antwoord zou mij misschien inoeijelijk vallen !" ;
1 ,,Zou de Regering het gevaar ontgaan, dat zij, in dezen strijd van ‘
wensclien en loeale, zooxvel als staatsbelangen, van het juiste spoor ;
afdwazilde, dan moest zij in bore beslissing van vaste beginselen uit- i
1 Qfflälll N
E 4l]{·/Ill`i[(‘7` ïmz Fl·27(l7lfl­[’·)Z bfj Ne aa2z!·ierImg_;
der S{F!W[S['l’{l7`LO[I·lIQ v·om­ S5‘L i
P
l
.
V
Ulïl]ll`l{ l` BIJ \'. J'. Klïiliïlih.