HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 51

JPEG (Deze pagina), 583.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

- M3 -­
te komen en aan de Oostzijde aan eenen staat, die met
eenen spoorweg daar langs scheert, maar die behoefte heeft U
voor zijne noordelijke deelen, om met westelijke zeehavens
in het naauwst verband te staan; ­- geeft de ligging des
lands de hier bedoelde in verbandbrenging van het centraal-
punt als van zelfs aan de hand in de navolgende hoofd-
lijnen:
Eene lijn van Vlissingen tot Maastricht,uitmakende ee11e
evenwijdige boog met de hoofdrivieren, van welks top-
punt ’s I·Iertogenbosch de aansluiting aan het centraal-
punt Utrecht moet uitgaan.
Deze verbindt dus de Provinciën Zeeland,Noord­Brabant
en Limburg aan het centraalpunt.
Deze snijdende het toppunt des Belgisehen spoorwegs
van Antwerpen en aansluitende te Maastricht aan de spoor-
wegen, van daar zich rigtende naar België en Duitscliland,
kan ook nog met die te Turnhout bestaat, in verbinding
gebragt worden.
Eene lijn van uit het centraalpunt Utrecht noord-oost-
waarts op Zwolle en vandaar over Meppel op Steenwijk.
Eene lijn van Steenwijk over Assen, Groningen naar
Delfzijl.
Eene lijn van Steenwijk over Leeuwaarden naar Har-
lingen.
Ecne lijn van de Zuiderzeehaven Kampen, de lijn van
i Utrecht op Steenwijk te Zwolle snijdende, over Almelo
naar Rheine (Pruisen).
Deze verbinden de provinciën Overijssel. Drenthe, Gro-
ningen en Friesland aan het centraalpunt en voorzien in de
gemeenschap tusschen het Nederlandsch- en het Noord-
Duitseh spoorwegstelsol..
L
i