HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 377.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

NEDERLAND
7
IN
DEZE EEU W VAN VOOHU1’l‘(i, NU
•JNI>lQiI\'<>l:l'|,X ..S
bs'l‘ El,SELL()OSl”[E11), AAN BEKROMPEN ll EI D
VAN INZIGTEN EN AAN HET 'l‘OEV`Al,
BESCHOUWHI NG EN
GVB]!
DEN GANG VAN ZAKEN IN NEDEELAND TEN AANZIEN VAN HET
(QEWICTIGSTE STAATSBELANG; DE EEVOEDEEING DER VOL1<s­
WELVAART, TN BETREKKING TOT HET GROOTE VRAAGSTVK
VAN DEN DAG; DE AANLEG VAN SI!()01ï,YEGEN.
$Vï•Q;•'lll)IlI(‘Il in dc Zondags-E¤lili•*11 mu lwl ;Ig«·nm«·n llandcishlzul in dc maumxl lhtolwr imc
vu lvr nu·«·rd¢·r«z v«­rspr«·i«liu;: uhmr dm: >i«·|¤ri[v•»1· hij xI»·v«e ;«1'mml··rlijk llE!,§l^;{l’'l‘Il
J
---­­·­-~·‘­‘=~ä•£ï•:><>-­­-­­-­---
AMSl`l·1lä­l)A M,
U EE l{OEDE]{S DlEl)El{T()l 1S,
HSS
i