HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 18

JPEG (Deze pagina), 655.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

-,.1 16 ._.
;1i_]11 r11111zi_]11 Oll1V1]lg, 1.l`Z1C111,1C 1121:11 (‘C11(‘ 0111110g01i_j11110i11.
[101 1111011110 1101 b0gi11s01 112111 Z1_jl1(‘1 0O]’SP]Y01lg 111 0v01·-
0011s10111111i11g 10 1)1‘Cl]gCll 11101 110 11a111·1110<10 s11·i_j111g0 d01111wi_jz0
van d0 1110011101110i11 1101 S1211011~G01101z1111. 1101 1101111 zich
(1212`ll'(1001‘ 111 00110 2001 gC(1l‘0l1gCl1C s1011i11g. D0 10d011, 1110
1111:11111 110 1§1CL1l' van 110sz011`s 0Ol'SP1'0llg ï1:111111111111011,11100s1011 l
11u11110 Vl`OCgCl‘() d0111<11ijz011 011 v1·00g010 s111z1111111111ig0 1111011-
11011 VCl‘1OOC11C1lCI1 011 10v01·11011 (1ïl1£11`(1O0F 0011 SC11011WSl)G1 011,
d111g0011 VC1‘1ï1‘O11WC]1 (011 111111110 b0gi11s01011) 1{011 i11b00z0111011.
E1111010 VOO1‘(1CC1Gl1 110011 dat 111i11is101·i0 110g11111s 10 wccg
gcbmigt. D21z11011d01 1T10gGIl gC1]OCïl’1(1 110111011, 11111 CP 00110
1 · 1101 0p dc 1<0111g011001s011211111011 is 101 stand g0110111011, 11001
1 111011101 b011:1111101i11g bij 110 w01g0v111g 110 spz11111i11g 0111101 11GJU
volk, 11‘aa1vz111 hi01b0v011 gCS]_3I‘01{€11 is, 111110 111210111 v011001·, 1
1, 1(21'W111 111011 €13211’(1OOI‘ 101 1`G(1C11_11{C1‘ 1101111wi_jz0 1111121111; 11111110 1
`ESIOIIL1 11*0111 gC1Gg(1 101 110 121101, 10011 1101 lT11l'11S1Z€1`1G FGC(1S 1
J g011*i_izig11 1v11s, U.11g(3V€1ZL1‘(11g(1C 11101 op 1101 121gCï 011<101W1js,
< 11*:1211bij 110 g011s11i011s1ig0 1ig1i11g011 11011010111 111101111011 112110 j
i11v100d011 10 110011 110111011; 011 dïlt 110 v1u0h10100z0 p0gi11g011
11:111 110 10g01i11g 0111 11*0111011 101 ü1gGl'1’1GCll 11111 10 s1i0111011, 1
1 110 11i11110111i11g g011z111 110bb011 101 1101 V€ISP1’€1(1CI1 1101 01101-
iuigiug, dat 1101 N0d01·1111111s0h0 v0111 1101100110 110011 11:111 mid- ’
1101011 101 b0v01·1101i11g van v011<s1v01vz1z11‘1. J
1 111 1101 011s101101ij110, 111 dc s121211s111s1011111g011, 1110 110 10g0­
1 11llg v1111 011s101101ij110 1001211111)*011 ICGII 11001 110bb011, W21€J,I'0H(1GI‘
1 110 VCl‘1JC1LC1‘1I]g (1(ê1‘ 1111120 van V011{SVC1`1€gC11\'OOYd1g1I]g 011 g0­ 1
` lijk 200 011011 gGl`1OC1I1(1(1G VO1`(1Cl‘1]lg 1110 111 110 z1fs0110i11i11g
1*1111 1{G1'1§ 011 3121111 gGl]’121ê11{1J is, ü1Sl1’]C(1(3 110 b0p11z11110 1’Cg("·
1 1111g 111111 1101 lagcr 0111101111ijs 11001111 111 1>011·011ki11g 101 dc
1 m‘1SC11C1 1110 110 1101·1101i_]110 gCZ11l(111C11(3]1 zich dambij 111 2111C
1 1:11111011 '1‘lU(H‘1U’l1l19 11111 1001 v01·1 gmvigl 111001011 gQ£1.C1l1 1
1

1