HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 678.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

4 7
ders. Naar evenredigheid der bevolking kan dus het locale
vervoer reeds 2g maal grooter zijn op de Belgische dan op
de Nederlandsche ontworpen spoorwegen.
. België is verder een land, dat veel door vreemdelingen
bezocht wordt, om zijne schoone landstreken, zijne fraaije I
gebouwen, zijne industrie en de vele genoegens, die het
daarenboven oplevert. Die vreemdelingen (Engelschen b. v.)
komen in den regel niet te Ostende aan land, om dadelijk
tot Aken of Keulen door te reizen. Zij vertoeven in de
verschillende plaatsen, en worden dus opgenomen onder
het Zocaie verkeer. Het is niet waarschijnlijk dat in Neder-
land evenveel vreemde reizigers een pleiziertogtje naar de
Peel, Sibculo of de Bruine Haar zullen ondernemen, als in
België naar Brussel of langs de Maasoevers.
België is rijk aan delfstoffen. In _de kolenproduotie volgt
het op Engeland. Terwijl in dit land (Manéieur des Imämaá.
30 Oct. 1859) op 27 mill. inwoners 65 mill. tonnen steen-
kolen geproduceerd worden, of 2.4 ton per hoofd, levert
België op étà mill. inwoners Sil; mill. tonnen of 1.83 ton
per hoofd. Wat naar Nederland gaat, volgt veelal de Maas .
1 of Zuid­Willemsvaart; een gedeelte van wat naar Frankrijk
moet, de kanalen (Sambre-Oise­kanaal en anderen). Veel
wordt, bij de sterk ontwikkelde industrie, in België zelve
W gebruikt, dat komt onder het locale vervoer. Welk artikel
bestaat er hier, waarvan de jaarlijksehe productie 1830 N. pd.
per hoofd bedraagt? Geen enkel. De turf, het éénige
artikel dat in aanmerking zou kunnen komen, kan de dure
spoorwegvracht niet betalen, en blijft dus buiten rekening.
Aan gegoten ijzer produceert Engeland per hoofd jaarlijks
j 128 Ned. ponden, België 67 Ned. ponden. Zou dit cijfer
in Nederland 1 a 2 Ned. ponden bedragen?
· Met andere metalen, met de productie van gehouwen
_ steen, enz. is België eveneens Nederland vooruit.
j Maar Nederland heeft, bij 3g millioen inwoners, koloniën