HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 635.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

5
voor de geheele baan; maar de tonnen­inhoud der koopinans­
goederen en vooral de tonnen­inhoud der steenkolen, heeft
verreweg niet aan de verwachting beantwoord.
De reden hiervan moet uitsluitend in de Rijnvaart, die
vooral stroomafwaarts zeer voordeelig is, gezocht worden.
Misschien ook heeft men niet genoeg bedacht, dat de scheeps-
vrachten ook niet op de vroegere hoogte zouden blijven;
maar door rivierverbetering, betere constructie der vaartui-
gen, aanwending der stoomkracht, enz. ook voor verlaging
vatbaar waren. Tegenwoordig zijn de vrachten:
Over de Zuiderzee en op de groote rivieren 1 a 2 centen.
Op binnenlandsche kanalen als de Over-
ijsselsche .......... lga 4 ,,
Op spoorwegen ......... 3 a 6 ,,
Op gewone kunstwegen ...... 14 à 20 ,,
per ton en per mijl; zijnde het laagste cijfer voor de grove
en het hoogste cijfer voor de fijnste goederen.
li Deze tarieven hebben zich van zelve gevormd, bij de
spoorwegen 0ncZev· den invloed van de concurrentie der water-
wegen, op de waterwegen buiten eenige concurrentie. Verkeerd
zou men doen door aan te nemen, dat die vrachten nog
niet verder gewijzigd kunnen worden.
Alléén in geval van haast, of des winters bij besloten
water, of in rigtingen waarin de spoorwegen veel korter
zijn dan de waterwegen, zal men goederen in Nederland
per spoorweg verzenden. Maar geen ton goederen zal bijv. A
van Friesland naar Holland, van Zwolle of Almelo naar
Amsterdam, enz., buiten volstrekte noodzakelijkheid, de
K spoorwegen volgen.
Daarentegen zullen, wegens het ontgaan der overlading,
wel goederen per spoorweg verzonden worden van de groote
Nederlandsche handelssteden naar die gedeelten van Duitsoh-
land, die te water onbereikbaar zijn; en vooral de weg naar
Rheine zal daarom op heel wat goederenvervoer kunnen rekenen.