HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 605.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

4
,,en een transport van 300000 ton aan steenkolen langs
,,dezen weg niet aanmerkelijk genoeg om te kunnen verwachten,
,,dat het aandeel van deze beweging, hetwelk den spoorweg
,,te beurt zal vallen, aanmerkelijk genoeg zal zijn om de
,,onkosten te dekken? 1s eene jaarlijksohe circulatie van
,,reizigers, welke men kan stellen op meer dan 22000 per-
,,sonen ’sjaars (verdeeld over de geheele route) niet aanmer-
,,kelijk genoeg om te kunnen voorzien, dat, al kwame slechts
,,een gedeelte van dit aantal op den spoorweg, het aantal
,,tooh groot genoeg zoude wezen om eene niet onaanzienlijke
,,winst af te werpen?"
Vijf en twintig jaren zijn verloopen, sinds dit geschreven
werd. 1n dien tijd is de beweging tusschen Amsterdam
en Keulen toegenomen; in 1857 bijv. ‘(Sz5aáist. Jaazá. 1859,
bl. 345) passeerden den Rhijn langs Lobith:
in afvaart 440000 ton goederen
,, opvaart 310000 ,, ,, ä,
te zamen .... 750000 ,, ,,
en dat in een, wegens den lagen waterstand, bij uitzondering
ongzmsiig jaar. En de Rijn­spoorweg, die juist daarom een
bij uitzondering gunstig jaar trof, vervoerde (Smáiszf. Jaarö. 1859,
bl. 484):
928000 reizigers, .
97400 ton koopmansgoederen,
9900 ton steenkolen,
niettegenstaande de kolenproductie in het bassin van de
Ruhr sedert 1830 zeer is toegenomen en wel (Journal des
Ecmzomiszfes, Avril 1857): ,
in het district Essen van 1830 tot 1854in reden van 1 : 7
,, ,, ,, Bochem,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1 : 4%
Het aantal reizigers is dus op het Nederlandsche gedeelte
der baan minstens 42 maal grooter, dan verondersteld was