HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 450.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

{ o
( I.
if
WAARTOE n1ENEN SPOORWEGEN IN NEDERLAND?
Hoofdzakelijk om personen te vervoeren, slechts bij uit-
zondering voor vervoer van goederen.
Toen in 1834 de Heer W. A. BAKE, Majoor der artillerie,
na de spoorweg-kwestie in Engeland bestudeerd te hebben,
zich verdienstelijk maakte door de invoering van ijzeren
wegen in Nederland te beproeven, en concessie aanvroeg
voor den spoorweg van Amsterdam naar Keulen, grondde
hij de opbrengst vooral op het goederen-vervoer. Hij vroeg
(blz. 27 van het BeriyĆ”, wegens den spoorweg tusschen
Amsterdam en Keulen, Amsterdam 1834):
,,Waarom zou zulk eene onderneming tusschen Amsterdam
,,en Keulen, twee zulke belangrijke steden, nu minder voor-
,,deelige uitkomsten opleveren ?"
,,1s eene jaarlijksche beweging van 168000 ton aan koop-
,,waren en producten (zonder het hout mede te rekenen),
1*