HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 544.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

24d
over om van Ede langs Wageningen (waar niet zulke be-
zwaren van dijken zijn) naar Tiel en Bommel aan te sluiten.
Met éénen brug bereikt men dan hetzelfde doel, waarvoor
er anders tusschen Arnhem en ’sBosch drie noodig zijn.
Blijkt het praktisch dat eene brug geen bezwaar hoegenaamd
heeft, dan sluite ­_men van ’ s Hage over Gouda en Schoon-
hoven naar Bommel aan. Dan heeft ook Zuid­Holland een
korteren weg, en behalve de IJssel en Boven­Maas bruggen,
heeft men slechts vijf bruggen over de westwaarts stroomende _
rivieren noodig, die toch drie verbindingen geven.
XI.
VERDEDIGINGS BELANGEN.
Twee verdedigingsliniën maken de hoofdkraeht van Neder-
land uit; de kring der hoofdrivieren is de buitenste verdedi­
gingslijn, de Utrechtsche linie met ’sBosch en St. Andries
als bruggenhoofden, vormt de tweede linie. Zoolang men
zich achter Waal en IJssel kan staande houden, is de lijn
’s Bosch, Wageningen, Ede, Deventer voor de verdediging
zeer belangrijk, vooral als men er een zijtak in militair
belang van Wageningen naar Nijmegen aan kon toevoegen.
Zijn de rivieren in het Oosten verlaten, dan kan de lijn
over Kuilenburg en Bommel ligtelijk in de reduit­stelling
worden opgenomen, en wordt ’s Bosch een der krachtigste
otfensieve-bruggen-hoofden, die er welligt in Europa bestaan.
Ofschoon niets nieuws bevattende, heb ik gedacht dat dit
kort overzigt in dit beslissend oogenblik welligt eenig nut
j kon doen ; en meende ik P. L. CoUn1E1r’s spreuk te moeten
toepassen.
Puötiez votre pensée, ce n’est pas un droit, c’est mz devoir.
` -·©©®­-