HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 646.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

a
i
. 23
i holpen dan met spoorwegmillioenen. Ten tweede is het
4 wenschelijk en mogelijk om Kampen in de hoofdlijn op
j te nemen; dit maakt tevens de exploitatie beterkoop.
{ In de derde plaats kan men van Deventer naar Utrecht
E gaande zich op Ede rigten en van daar een tweede spoor
l op het terrein van den N. R. S. leggen. Dan blijft Utrecht
het centraal punt, maar het aanleg kapitaal wordt een paar
millioen kleiner. Wijders krijgt men nu alle reizigers van
i Arnhem naar Deventer, en dus bijna hetzelfde voordeel
_ dat de lijn over Zutphen thans geeft; maar zonder het
P nadeel, eigen aan het doorsnijden der buitenplaatsen.
Plaatst men, van Deventer komende, het eerste station `
bij den Gietelschen brouwer of daaromtrent, dan dient
dit voor Apeldoorn, Zutphen, Wilp, Voorst te gelijker
tijd. Men behoudt dan nog een groot deel van ’tlocaal­
vervoer. Van Utrecht langs ’s Bosch tot Maastricht en
2 Breda volge men de rigtingen, onlangs aangevraagd. Maar
is de Zeeuwsohe spoorweg nuttig? Hieromtrent bestaat eenigen
i twijfel. Woensdreclit ligt toch veel digter bij Antwerpen
A dan Rotterdam of Amsterdam. Men maakt dus van Vlis-
j singen de voorhaven van Antwerpen. Nu deze vesting
_; het groot Engelsch bruggenhoofd tegen Frankrijk wordt,
g kan Nederland op den duur die voor Engeland. nuttige aan-
sluiting niet tegenhouden. De lijn Brouwershaven, Zeven-
j bergen, Breda, schijnt beter de Nederlandsche belangen te
A zullen bevorderen.
i Was dit plan nog te groot, dan kon die Zeeuwsche lijn
en de verbinding van Kampen of Zwolle met Leeuwarden
nog het best gemist worden.
De rigting op Ede geeft nog een groot voordeel. Heeft
de ondervinding (welligt over weinige maanden) geleerd, dat
de brug bij Keulen ijsverstoppingen geeft, dan make men
voorloopig de Kuilenburgsche brug niet en behelpe men zich
tijdelijk met eene sohipbrug. Dan blijft nog altijd de kans