HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 554.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

i
i
Het tweede voorstel is dus oneindig voordeeliger dan het eerste. V
Maar men kan de opmerking maken dat het ook niet zoo V
veel geeft als het andere. Dit voor een oogenblik aannemende,
voeg ik er bij de lijn Arnhem­Deventer en de Zeeuwsche €
lijn. Dan komt er nog bij: 3
Voor de lijn Arnhem en Deventer. r
5 pCt. van 4;.7 mill. of 235 m.
Voor de Zeeuwsche lijn. i
5 pCt. van 9.8 mill. ,, 490 m.
4i ,, ,, 3.6 ,, ,, MA m. P
Men heeft dan te zamen in de
eerste 50 jaren ..... 4.549 in.
en later blijvend. 624; m.
Dat is, vergeleken bij de concessiën der Regering, ge-
durende 50 jaren 68000 meer per jaar; maar later blijvend
minderf 320000 per jaar.
Maar vooral onderscheidt zich de laatste aanvrage daar- ä
door, dat alle lijnen in ééne concessie zijn begrepen. Dit
zal milioenen aan den Staat uitvvinnen, die, bij de vermoe­ V
delijke meerder opbrengst der zuiderlijnen, uitgewonnen
worden op de bij te passen gelden voor de noorderlijnen. j
X. 4
WENSCHELIJKE WIJZIGINGEN. .
Ook het voorstel Wonrnnnnnk c. s. schijnt nog enkele
i wijzigingen te behoeven. Vooreerst het verlaten der lijn
door Drenthe en het aannemen der lijn door Friesland.
i Elk spoorwegontvverp met eene lijn door het weinig bevolkte
l Drenthe zou, daarom alleen, reeds af te keuren zijn. Die
j lijn zal stellig zijn exploitatiekosten niet opbrengen. Met
V eenige tonnen aan kanaalsubsidiën is Drenthe beter ge-