HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 585.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

s
i 21
Venlo en Maastricht met vier zijtakken, als: 1°. van Tilburg
langs ’s Bosch naar Arnhem; 2°. van Venlo naar Nijmegen;
‘ 3°. van Venlo naar Veerssen; 4°. van Roermond naar de
grenzen.
3°. De Zeeuwsche spoorweg van Vlissingen tot Breda.
In ’t geheel 789 mijlen, bruggen bij Zutphen, Arnhem,
Nijmegen, Grave, Venlo, Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk,
het Sloe en een 11 mijlen lange dam bij Woensdrecht.
Kapitaal van aanleg der wegen .... 78800000
j ,, ,, ,, ,, kunstwerken . . 23600000
De aanvrage WOLTERBEEK c. s. omvat dezelfde Noorder-
lijnen tot Deventer, maar verder eene lijn van Rheine over
Almelo en Deventer naar Utrecht, van Utrecht op ’sBosch,
Venlo en Maastricht, met aansluiting naar Veerssen, en
eene aansluiting naar Tilburg en Breda, en van Tilburg
naar de grenzen. Bruggen komen bij Deventer, Venlo,
_ Kuilenbnrg, Bommel en ’s Bosch. Lengte 629 mijlen, kapitaal
"$ voor de wegen 64 millioen, voor de bruggen 12 millioen.
De rente der kapitalen voor de bruggen, vormen een
blijvenden last voor den Staat, te berekenen à 4 pCt. De
rente der andere kapitalen vormt in het evlqsáe geval een
tijdelijken last gedurende 50 jaren, te berekenen à 4% en
5 pCt. Zie hier nu de vergelijking:
Regerings­voorstel. Last vo0r dan Staat
Blijvend 50 jaar lang.
4 pCt. van 23.6 mill. 944 m.
4.], ,, ,, 78.8 ,, 3.537 m.
Te zamen in de eerste vijftig jaren 4.481 m.
en later blijvend 944 rn.
Aanvrage WOLTERBEEK c. s.
4 pCt. van 12 mill. 480 m.
5 ,, ,, 64 ,, 3.200 m.
Te zamen in de eerste vijftig jaren 3680 m.
en later blijvend 480 m.