HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 659.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

A 12
plaats, en daar hoorde men met verwondering de brief
A van den Minister aan den concessionaris voorlezen, waarin
aan deze eene tijdelijke garantie van bruto­inkomsten wordt
beloofd, en eene lijn van Zutphen naar Borculo voorgesteld,
j zoogenaamd om aan de bezwaren der Usselsteden tegemoet
l te komen. Volgens de Regering zouden er dan spoorwegen
zijn gekomen:
van Zevenaar over Borculo naar Enschede;
van Arnhem langs den IJssel noordwaarts met eene brug
bij Zutphen (nu mogelijk geworden); Y
van Zutphen naar Borculo.
Men kan niet ontkennen dat er genie toe behoort, om
een zoo fraaijen doolhof van spoorwegen te ontwerpen. Deze
öememzie 'Ui67‘ä08d? Zevenaar, Borculo, Zutphen, Arnhem ver-
eenigde alle mogelijke voordeelen en gemakken in zich.
A Vooreerst is de afstand tusschen Arnhem en Borculo vol-
komen dezelfde, of men over Zutphen of over Zevenaar reist.
Dit gaf vele voordeelen. Men behoefde niet dezelfde weg V ‘
heen en terug te rijden, wat ook vervelend is. Die ’s morgens
over Zevenaar reisde, kon ’s avonds over Zutphen terugkomen.
Of wel de goederen konden via Zutphen gezonden worden
en de personen via Zevenaar. Anderen stelden reeds voor
om de reizigers le klasse langs den linker Usseloever te _
vervoeren en de 2° en 3° klasse door de hei. Stond nu ’s winters
de lijn bij Zevenaar onder water, dan hadden de reizigers
de keus om vervoerd te worden langs den mmm of langs
den droogeu weg. Alles was dus vóór den vierhoek; alleen
de ondankbare Llsselsteden staken er den draak mede en
beweerden dat hier eene mystifieatie plaats had. Nog is
vergeten als een voordeel op te geven, dat de regeringslijn
over Borculo zeer behendig geheel de industriestreek in
Twenthe ontweek, terwijl het voorstel der Idsselsteden om
· noordwaarts tot bij Delden uit te buigen, het nadeel had
van tot die fabriekstreek te naderen.