HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 537.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

~. · · - · · ’ ·· `~"f
ir J J
E , i
r ä
` `ä
E
. 50
fl
T toteles denken: »Zulk een mensch, van wien niets goeds is

{ te verwachten, deugt van nature met; zijn aanleg laat hem ­
niet toe beter te worden"? Ware sympathie is overeenstem-
ming tusschen ons innigst wezen en dat van anderen: van
J deze overeenstemming kunnen wij geen gevoel hebben, zoo-
E lang wij nog in ons eigen wezen vreemdelingen zijn. Zijn
wij ons daarentegen van iets in ons zelven bewust, dat ons i
ook in ieder ander mensch een wezen van de edelste na-
t tuur doet waardeeren, al is er bij menigeen nauwelijks Q
’ eenig spoor van dat edele te ontdekken, wat zal ons dan g
kunnen af brengen van trouwe toewijding aan zijne hoogste i
{ belangen, die al de liefde van ons hart hebben gewonnen?
_ Omdat Jezus in zich zelven het kind Gods herkend had,
i~ zag hij het ook in ieder ander. De Aristotelische hooghar-
tigheid jegens nnnbegaafden, en de zelfopofferende 1nenscl1en­ i
ii liefde van Jezus - welk een verschil!
ä Godsdienst en zedelijk leven zijn niet twee levens in den
J , . . . . i
J eenen mensch: godsdienst is eene betrekking, die het zede- jj
V, lijk leven voor haren eisch in werking brengt. Beide ont-
[ · springen aan éen en dezelfde metaphysische bron in ons: ‘
daarom bestaat ook in hunne practische samenvloeiing het
ware leven des menschen.
~ 2
Fr ‘ ä
V ---- V
et
iii ri
i S
é
ij F
u, j
zg Q

ij
äï L
bij 5
ei i ~
j J
V l