HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 465.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

6 «
.l` L
‘ E
2 1 Ei

HL ¥
‘ i
.c i
In de geschiedenis van godsdienst en zedelijk leven doet 4
{ zich nog een bijzonder verschijnsel voor, dat tot den nieuwsten
L. tijd behoort, en rechtstreeks met den tijdgeest samenhangt.
Welke is deze geest? De vorige eeuw betoonde zich in hare li
llGGI`SCll@l1Cl€ 1l1&Cllt@11 1lOg StGGClS GGIIG GGUNV VZLD. absolu-
‘ tisme, d.i. van volstrekt gezag in kerk en staat. ' A
Onder den invloed van dit stelsel was den menschen geleerd, l
E pJCl€SlZGJZ GH V0l`SlZ llëlällf Cl(·3 OOgG1l lZG zien, Dläïtl? lllêlf, bullïêll I
g ]_3I`lGStGl‘ @11 vorst 0111, &Cl].t lJ€ IIGIHGH op Eällïälldêlf. llfI3.2LlJ­ i
i schappelijke zin werd niet gekweekt. Wie door kerkelijke i
of door staatkundige banden vereenigd waren, hadden slechts
ieder in het bijzonder en allen te gader, aan het bestaande
il gezag te gehoorzamen. Zoo stond de zaak als vanouds -
ji thans afgezien van de staatsmachten ­- in de Roomsch-
l . , . . .
lg Kathoheke kerk; zoo niet mmder in de Protestantsche l
hi kerk. Schoon deze aanvankelijk den Baal van het menschen- 4
lj; gezag in zake des geloofs had afgezworen, heeft zij werke-
{
* i
l
il
_
al
i v
»._ gb! _ _;Y_;AY:¤J;_4_;T__;L_Y)_________A ___________ Y _ 1 `