HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 576.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

24
Q
eene kavascliaal, die den geest Tui-fua-bolottu gewijd
en voor dat doel bestemd is. Valt de verdenking op een ge-
W woon Tonganer, en blijft ook hij ontkennen, dan wacht hem
, de proef van zwemmen door eenen zeearm vol haaien. Dit
_ is wat wij een ordale, een godsoordeel, noemen. -
Vandaar ook een sterk gevoel van recht, niet in more elen,
maar in juridischen zin. Omdat de minderen geenen ·
geest hebben, of slechts een van te lagen rang 1) om met
de Geesten in verbinding te staan, beteekenen zij persoon-
lijk niets, noch kunnen zij zich door eenige aanspraak doen
gelden; alleen de aanzienlijken hebben recht en macht en ii
eigendom; hun komt eigenlijk alles toe: er is geen echt
i Tonganer, die niet gedwee zulke voorrechten eerbiedigt. Zelf-
bepaling, derhalve, naar een erkenden leefregel; in zoover
zedelijk leven, nog niet vrijwillig, maar gewillig uit
gevoel van recht, het juridische recht van mijn en dijn.
Dit gevoel, en niet meer nood of vrees, is hier het ii
ii practische levensbeginsel, een beginsel, dat reeds, waar
, nog geen wetgeving bestaat, de kracht van eene wet uit-
oefent, daar het (heteronomisch) den wil aan zich onderwerpt. _
Qi Wat hier nog ontbreekt, is een idee van goed en kwaad
in zedelij ken zin. De eisch, aan de betrekking met den
stam verbonden, toont zich niet geschikt, om de ontwikke-
I ling van het zedelijk gevoel, en dus ook van het zede-
. lijk bewustzijn, te bevorderen. Zij hebben blijkbaar zin Z
E A,
’l) Tylor noemt ze plebeian spirits. ll, p. 22.
E j i

;e