HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 371.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

12
wijst, dat in verschillende tijden, bij verschillende volken,
vaak de tegenstrijdigste bepalingen als ,, Moralgesetze" gol-
den 1). De formeele eisch der zedewet komt dan van de
zijde des zedelijken levens, de inaterieele daarentegen van
de zijde der betrekking waardoor dat leven in werking
wordt gebracht.
1) F. von Hellwald, Culturgeschichte u. s. w.,’187G, I, $.38.-
De auteur wil, dat in geheel het leven en streven der menschen slechts
natuurwetten heerschen, die steeds dezelfde zijn. Tegenover deze
wetten stelt hij de ,,M0ralgesetze", waarin hij niets bestendigs ziet,
zoodat hij ze volstrekt niet als wetten erkent. Vgl. S. 33.
:
l
I
l
x , N .