HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 531.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

W
8
zedewet, kan ik in een algemeene bepaling van de zaak g
niet overnemen. Mijn bezwaar rust op ethnologischen grond.
Volgens Herodotus 1) - om dit eene voorbeeld te noemen ­­- x`
waren de Babylonische vrouwen, als zij tot de inboorlingen
behoorden, bij de wet verplicht, zich eens in haar leven
in den tempel van ,,Aphrodite" aan eenen vreemdeling over
te geven. Dit was, reeds voor Herodotus en niet minder
voor ons, een allerschandelijkste wet, al steunde zij op god-
delijk gezag; aan een zedewet doet zij niet denken, alleen ««
aan een wettelijke bepaling van de volkszeden: en toch
handelden die vrouwen, voor zoover zij uit plichtbesef het
gebod opvolgden, uit een zedelijk beginsel. - Kant spreekt
van achting voor een wet, in de bepaling die hij van
plicht geeft. ,,Pflicht ist Nothwendigkeit einer Handlung
aus Achtung für’s Gesetz" 2). Nu weet ik wel, dat Kant eene
i wet bedoelt die enkel in de menschelijke rede gegrond is: 3) Q
maar juist het woord w et weet ik in dat verband niet te
plaatsen, indien ik niet met ethnologische feiten in strijd j
wil komen. Er zijn bijv. Polynesiërs, die zich gedreven be- i
j toonen door hetgeen ten minste reeds zelf bepaling naar een
l erkenden leefregel mag genoemd worden, zonder dat zij een
w et hebben, of een woord dat ons begrip van wet uit-
1) 1. C. lee.
2) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (uitgave j
·, Kirchmann), S. *18.
i 3) L. c. S. 82.
l C
á ` o