HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 96

JPEG (Deze pagina), 555.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

V1, 92 1
11 bewind voeren maar wel Duitschland. Het heeft def
* 1 hand niet alleen op de Porte maar op het leger en de 1
vloot, waar het honderden officieren naar toe heefté
Y 1 ll ezonden. J
gDe Goeben en de Breslau varen onder?
1 Ottomaansch paviljoen, maar de bemanning heeftj
niet eens haar Duitsch uniform afgelegd; de kanonnen 5
e aan de Dardanellen en den Bosphorus worden be-;
diend door Duitsche artilleristen. g
I1 Turkije is niets meer dan een werktuig in de handen ?
van Duitschland waarvan het gebruik zal maken op 1
111 het gunstig geoordeelde oogenblik. gt]
» Het is waar, dat het Turksche leger veel te zwak is jar
on1 op doelmatige wijze Rusland aan te grijpen. ‘w
111 Maar Roemenië schijnt op het punt te staan een 10:
vijandige houding tegenover Oostenrijk aan te nemen; ltl
11 om dit te kunnen zou het echter van de welwillende IA
neutraliteit van Bulgarije moeten verzekerd zijn. ïl
ij Misschien zal men te Berlijn trachten drukking te ”t<
oefenen op het besluit van Roemenië en Bulgarije ·tl
ClOOI` (16 V1‘66S 11611 op 111111 Z/V3.l{l{6 p1l11lZ611 16 (10611 101
aanvallen. ’t is te zeggen langs de kust, die niet ai
1 1 zou te verdedigen zijn tegen een bombardement 11:1
van de Turksche vloot. ` 1
Zondag en gisteren hebben de B r esla u en 1
1 1 de G o e b e n schietoefeningen gehouden in de ,
M Zwarte Zee. Dit bedrijf heeft hier onrust verwekt.
1 1 Sir LOUIS MALLE1` heeft Zondagmorgen weer
Q1 onomwonden aan den Groot-Vizier verklaard, dat, Q1
1 1 ingeval de beide schepen uit de Egeische Zee kwamen,
H de Engelsche vloot, die de wacht houdt aan den
1 1 ingang der Dardanellen, ze onmiddellijk in den gbe
g1'O11d ZO11 b01”61‘1.
1 ‘ §¤<
; (w. g.) BARoN Moncnnoiz. 1 az
i iw
JR
{ vz
" I
.1 E ~ 1 ‘
1 . _ _ _ _ , ___.