HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 94

JPEG (Deze pagina), 630.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

. ’ i i (
90 ‘ . ï
i is
l l
waarschijnlijk verraden want een menigte nieuws- ·
1 1 gierigen, vooral vrouwen, kwam tot bij den restauratie- '
jl g wagen waar ik met Sir Edward Goschen aan het praten 1
was. Zij hebben ons patriotische liederen toegehuild, 1 1
1 11 -de tong uitgestoken, en de vuist gebald onder com-
mentaar waaraan _wij geen aandacht schonken. 1
1E De Duitsche trein heeft den Ambassadeur tot aan 1
1 Hoek van Holland gebracht waar hij ingescheept is j 1
11 voor Engeland. Het personeel van de Belgische legatie ,5
1 en ik zijn mnden Haag afgestapt. Aan de Hollandsche 1f 1
grensi dêï) wij den 7n ráundbiä äur morgens overschre- ,1
_ cen, ie en wij ons ag a en unnen aanschaffen; §
zij meldden ons de gebeurtenissen te Luik. Na vier 1
111 en twintig uur, overgebracht zonder het minste
nieuws, 1n vaderlandschen angst, zooals gij wel zult l
Z 1 beseffen, ~ deden de telegrammen die ons den held- 1
haftigen wederstand van generaal Leman en zijn
1I1 soldaten verhaalden, ons hart van vreugde en fier-
heid kloppen. Onze reisgenooten van het Britsche 1
gezantschap brachten ons hun vurige bewondering
ui? vocpr ligt gedraghvan het Belgische leger.
* 1 n en aag wac tte mijn col ega baron Fallon,
aan wie ik onderweg had kunnen telegrafeeren, mij 1
1 { 011 aän ligt station. Hij en prins de Ligne hebben ons
a er arte ijkst ontvangen en ons de laatste edities è
1 van de Nederlandsche bladen bezorgd, die veel j
nieuws nbrachten over de verdediging van Luik. 1
Dank zij. zijn uiterste. gedienstigheid hebben de twee ä
111 spoorwegmaatschappijen, die de lijnen tot aan de
JBeclgischebg1‘e111sk1g1;plo1te<Erïp, (gratis spoeciage treinen 1 I
1 1 o onze esc 1 ing ges e cr e eene rac it ons tot
Rotterdam, de andere tot Antwerpen. `Vij kwamen k
lj om 6 uur ’s avonds te Brussel aan. ïl
in Het is mij een vreugde U de bekwaamheid en de i jj
111 offervaardigheid te roemen van het personeel der g
.1 Legatie dat 1nij gedurende deze lastige dagen hulp
heeft geboden. Gij kent reeds den onvermoeibaren d
ijver door M. PELTZER bij elke gelegenheid betoond. 1 1,
De twee secretarissen, de militaire attaché en de 1 11
jl al
Ti? ï
1 ’ E
1 ;