HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 83

JPEG (Deze pagina), 607.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 `
1 `
79
1
Zaken mij liet weten, dat de diplomatieke betrekkingen
tusschen ons verbroken werden.
al a n d Vi/`aar valt nu de oorzaak te zoeken van dien omme-
gmmj J keer in de houding jegens ons aangenomen? Is het 1
1 misschien, dat de Oostenrijk-Hongaarsche minister
1914. i van Oorlog ter beschikking van de Duitsche krijgs-
. overheden een zeker aantal bel.egeringskanonnen
ien van 1 heeft gesteld van 30.5, op automobielen geplaatst,
om. Te ( vervaardigd in de werkhuizen der Maatschappij
denken, ,,Sk0da" te Pilsen (Bohemen) en bediend door
llen een l Oostenrijksch~I-Iongaarsche artilleristen? Is het de
,ejdigeI_ wensch om bij het sluiten van den vrede een basis
van zijn te hebben voor eventueele schadevergoeding?
revoerd, Is het, dat de regeering zich bewust is, dat zij y
êslagen. moet toegeven aan de openbare meening, door de
i zooals zeer hevige uitlatingen van de pers, ten uiterste tegen
we Ma- ons opgewonden?
ijn mili- Is het een toegeven aan de drukking, door de·
iapperên Duitsche ambassade geoefend.? ·
Ik ben van meening, dat al deze redenen te samen
het besluit hebben te weeg gebracht.
(Ag Uit betrouwbare bron werd mij verzekerd, dat een
gedeelte der kanonnen (waarvan ik het vervaardigen i
meldde in een van mijn verslagen van verleden winter, (
zonder er alsdan het kaliber nauwkeurig van te .
. kunnen bepalen) naar Frankrijk en België verzonden
zijn. =
qgs t e In een van mijn gesprekken met M. den Graaf
Minis- FORGACH, had deze mij gesproken over talrijke
Z 3 je e H_ Israëlitische handelaars en diamantslijpers uit Galliciö, 1
die totaal ten gronde waren gegaan tengevolge van
. jgj4_ 1 hun overhaaste uitzetting uit Antwerpen. Zijne (
Excellentie had niet verzwegen, dat er uit dien
hoofde protesten zouden worden uitgebracht.
Niet alleen hebben de Oostenrijksche bladen j
ua eenige talrijke dergelijke onderteekende brieven gepubli­ j
je wreed- ceerd van reizigers die klagen over de slechte behan- 1
lanen in deling die zij in België zouden te onderstaan hebben 1
ilandsche gehad, maar ook hebben zij al de Duitsche beschul- (