HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 81

JPEG (Deze pagina), 370.34 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

77 l
H aanvoerders en soldaten van het Fransche leger. P.
$' Onze troepen zijn fier te mogen strijden aan de zijde
van de dappere Belgische en Engelsche legers, voor ,
vrijheid en beschaving. Op de stonde van vergelding (
en gerechtigheid zal niemand vergeten, wat Uwe
Majesteit en het bewonderenswaardige Belgische `
volk voor den zege der ons aller zaak hebben verricht.
n ,
)· (w. g.) POINCARE. (
V8 NO. 48.
en
m Z. M. den Koning van Enge-
m g land aan Z. M.den Koning.(Tele- (
Vê ij gram. 1
s
gl? LONDEN, den 14n September 1914. (
ïï" Vel hartelijk bedank ik U voor uw vriendelijk
ën (à telegram en voor de waardeerende woorden, die Gij li
{P ten beste hebt voor de diensten, door mijne troepen jl
hè . bewezen. Ik vertrouw vast, dat de vereenigde po-
gingen van de Bondgenooten, met behulp van uw ,
dapper leger, wiens heldenstrijd boven allen lof (
verheven is, ononderbroken successen zullen mogen g
boeken en uw zoo diep beproefd land van den over- ‘
weldiger bevrijden. ·
5 (w. g.) GEoR<;Es V.
L1 e
' g' 3
de 1 T
de è