HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 483.90 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

60
verwekt heeft, en de verzekering dat Engeland
Q, besloten was met alle middelen de poging van België
_ te ondersteunen om zijn onafhankelijkheid en het
i1§ openbare recht van België te verdedigen.
‘, l Gisteren heeft Mr. Asquith inderdaad eene rede in de
Kamer uitgesproken, waarin hij eene schitterende
hulde bracht aan Belgiës Koning en Volk . Nooit is
l een dergelijke lofspraak op een vreemde Staat in het
I Engelsch Parlement gehoord geweest - De eerste
' Minister heeft er bijgevoegd dat België tot het einde
j toe op Groot-Brittanië kon rekenen.
j Mr. Bonar Law, in naam der oppositie, en Mr. «
l Redmond, in naam der Iersche Nationalisten, hebben
§ 1 in denzelfden zin gesproken.
, In het Huis der Lords, hebben de Heer Markies
j§ , DE CREW, in naam der Regeering en Lord LANDS-
L SM DowNE, als woordvoerder der Unionisten, een geest-
driftige lofrede uitgesproken op België en zijn Koning.
Li De tijd ontbreekt mij om den inhoud dezer rede-
I voeringen weer te geven, hulde van het dankbare-
» ï bare Engeland aan een land dat een onschatbaren
E dienst heeft bewezen aan Engeland en aan heel
" g Europa.
’ Aanvaard, enz.
1 " K (get.) GRAAF DE LALAING.
j 'F No. 38. I
Q De Heer Davignon, Minister
van Buitenlandsche Zaken
j , aan Prins Koudacheff,Gezant
van Rusland.
` ANTVVERPEN, 29 Oogst 1914.
E Prins,
.` Ik heb de eer U de ontvangst te melden van den
j brief, waardoor ­Uwe Excellentie mij heeft willen
ïïï ë
ïïx