HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 403.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

59
, No. 36.
Väï De Gezant van Rusland aan
On_ den Heer Davignon, Minister
_rg_ van Buitenlandsche Zaken
ANTWERPEN, 27 Augustus 1915.
914’ Heer Minister,
tdw rkhbd 1 C1 1< ‘ *·
VOL e I e eer het vo gen e ter Yennis van Lire
Excellentie te brengen: Z. M. de Keizer heeft zich
zal gewaardigd mij te gelasten aan Z. M. den Koning te
ml? verklaren dat bij het einde van den oorlog, België
;ma_ op den meest volledigen diplomatieken steun van
Qfdê Rusland zal kunnen rekenen.
1 en Ik neem, enz.
‘h€,c (get.) Panis KovnAcHEFF.
:gel­
°‘ NO. 27.
De Gezant des Konings te
Londen aan de_n Heer Davi-
gnon Minister van Buitenland-
ier sche Zaken.
a n - -
t E LOBDEIN, 25 Augst. 1915.
Heer Minister,
>14' Eergister, in het Parlement, heeft Mr. Asquith
kel aangekondigd dat hij in den loop der volgende zitting
LD zou voorstellen een adres aan Z. M. den Koning aan
le; te bieden, om aan dezen de gevoelens van sympathie
jan en bewondering over te _brengen,vvelke de heldliaftige
` Weerstand van het Belgische volk en leger tegenover
den brutalen inval in zijn grondgebied, bij de Kamer
tl