HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 363.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.49 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Q .
2 .
1
j li li R S 'l` E l.) li li L.
I ,
i
[ 1.
f· De Gezant des Konings te ­
1 Parijs aan M.Davignon, Minis-
i tervanBuitenlandscheZaken.
j PARIJS, den 22 F`ebruari 1913.
j Mijnheer de Minister,
j Bij het onderhoud, dat ik dezen morgen heb gehad
l j met M. de Margerie, oud­Gezant van Frankrijk in
Q China en adjunckt van den directeur-generaal voor
j ‘ de politieke aangelegenheden, heeft hij mij onder-
j vraagd over het stemmen van onze militaire wet, over
1 haar belang, over hare draagkracht, over haar doel,
i en over de kansen, dat zij door het Parlement zou
2 worden aangenomen.
{ Ik heb in behoorlijke zin geantwoord, daarbij
l doende opmerken, met het noodige voorbehoud,
a dat de nauwere betrekkingen, waarin Engeland
i onlangs met zekere groote mogendheden was ge-
; komen, dit land ten aanzien van ons niet meer in
Q dezelfde positie stelden van vroeger, hoewel het
1 voortbestaan van een vrij en onafhankelijk België
I een levensbelang voor Engeland’s politiek bleef. Wij
t willen vermijden, zoo mogelijk, dat België weer
E
i ,2