HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 461.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

H ·
37
mt, inlichtingen gegeven, welke ik u onmiddellijk heb
{ele geseind. Duitschland heeft zijn legers op voet van
des 0 0 r 1 0 g s g e v a a r gebracht; dit is een belangrijke
gen J vermeerdering van de reeds genomen maatregelen.
md , Rusland heeft belangrijke beslissingen genomen voor
md zijne spoorwegen. Dit alles is de eigenlijke m o bi-
de lis a t i e niet, maar men komt ze nabij.
Ik heb aan M. DE MARGERIE gevraagd, wat de
dgn Fransche Regeering ging doen; hij heeft zich bepaald
lijn met het antwoord, dat zij niet mobiliseeren zou voor
een Duitschland; maar dat zekere maatregelen zich
wu konden opdringen.
een De tijd laat me niet toe, daar meer over te schrijven.
'Wij worden overvallen door de Belgen in België
teruggeroepen, door degenen, die inlichtingen hebben
te vragen, enz.
DE Aanvaard, enz.
` (vv. g.) Baizorï GUILLAUME.
No. 19.
te De Gezant des Konings te
js- `Weenen aan M. Davignon,
ën. Minister van Buitenlandsche
Z a k e n.
WEENEN, den 31 juli 1914.
Mijnheer de Minister,
M.
nd. De ,,Neue Freie Presse" van heden avond bevat een
ede telegram uit Berlijn welk, daar het» onmiddellijk komt
ets na de bekendmaking van de algemeene mobilisatie,
act veel sensatie heeft verwekt. Er wordt daaringezegd,
len dat Duitschland aan Rusland uitleggingen heeft
gevraagd over de beweegredenen van zijne mobili-
ire satie en dat het binnen de 24 uur antwoord vraagt: