HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 265

JPEG (Deze pagina), 540.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

261
den , te doen zou hebben en ik gaf dan telkens de ver-
lnen L zekering dat ik mijn best zou doen om er in de maat
der mogelijkheid een gunstig gevolg aan te geven.
De vragen welke mij gedaan werden, kunnen als
N. 1 volgt worden samengevat:
10. Gevangen zijn op het eerewoord;
20. In groepen vereenigd worden;
' 30. Het voedsel verbeteren;
0 t s 40. De verlichting en de luchtverversching ver-
jl beteren.
jj 50. Den tijd voor de wandeling verlengen.
Voldoening werd onmiddellijk gegeven, behalve
1 voor punten 1 en 2. Onderrichtingen ontvangen van-
der j wege het 1/[inisterie van Oorlog beletteden daar
.het j verder op in te gaan.
erste I De prijs van het dagelijksch onderhoud werd
CNON gebracht van 2 op 3 frank, met de toestemming der
»ijge- ij belanghebbenden, door mij zelf geraadpleegd.
rjoor Op mijn bezoek van 18 Augustus bezocht ik nog-
zchts inaals de gevangen officieren. Er waren nu anderen
. De " bijgekomen waaronder geneesheeren. Ik sprak met
r een elk hunner en vroeg hun oordeel over het voedsel;
;1 het men verklaarde tevreden te zijn. Geen verlangen
rsch- ‘ werd meer uitgedrukt. Een hunner bedankte mij in
rijgs- j naam van allen voor hetgeen ik gedaan had.
1ame ï
Gevangen soldaten.
deel
van Het regiem der gevangen soldaten was nagenoeg
hetzelfde als dat van onze soldaten in vredestijd.
zn te Vanaf 11 Augustus werden briefkaarten tot hunne
beschikking gesteld (zooals aan de officieren); van 11
tot 19 Augustus, werd een kantien ingericht, welke
waarschijnlijk nog bestaat.
Tijdens mijn bezoek van den 1911 Augustus werd
1eaf~ j mijverklaarddoor alde belanghebbenden,
lmet W dat zij geen enkele klacht hadden in te dienen.
Jroeg ï Alles was inderdaad geregeld overeenkomstig met de
hen in toepassing zijnde orders.