HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 264

JPEG (Deze pagina), 538.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

" Y'·11l'*"’
T 11
260
1 Q zult gij een afschrift ad hoc vinden, dat gij aan den
· EQ . Minister van Buitenlandsche Zaken zult kunnen
. * overhandigen. · . 1
15 Aanvaard, enz.
j ‘ ‘ (w.g.) DAv1oNoN.
1 in 1
” BIJVOEGSEL AAN NO. 122.
Dienst van de Interneeringsdepots G
derkrijgsgevangenen
L? 3 1
Verklaring.
Als generaal opzichter der interneeringsdepots der
zljjj; krijgsgevangenen heb ik den 11 en 18 Augustus het
depot te Brugge ingericht bezocht. Bij mijn eerste j
j bezoek heb ik vastgesteld dat Generaal Majoor STIENON
bevelhebber der provincie Oost-Vlaanderen, bijge- ë
staan door Luitenant Colonel CAPOEN en Majoor -
LAMBERT, eene inrichting heeft, waaraan ik slechts
heel kleine vvi`zi<>‘in en heb moeten aanbrengen. De ‘
pj) J O g _ _ j
‘g;ïf‘ voorgeschreven maatregelen werden vereemgd in een g
algemeen bevel, welke de breedste toepassing van het 1
gi Belgisch reglement verzekerde, en waarvan de mensch- ‘
jl; lievende voorschriften toelaten het lijden der krijgs-
gevangenen zoo vvel onder zedelijk als onder lichame
lijk oogpunt tot het minimum te verminderen.
j , Een exemplaar van deze voorschriften moet deel
K1? maken van een bundel zich o het Minister1e van
jj. .. _ P
jrgjïlgg oorlog bevindend.
Den 18 Augustus, 11ad ik slechts gelukwenschen te
L uiten: alle voorschriften waren toegepast.
Gevangen Officieren.
j.x'· .
Den ll Augustus, bezocht ik ieder gevangene af-
i zonderlijkj in de hem aangewezen kamer en had met
1 jï elk hunner een bijzondero nder houd, waarin ik vroeg
, mij de vragen uit te drukken, welke ieder van hen
.
iii i