HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 259

JPEG (Deze pagina), 492.49 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1
255
1unne { negen provinciën betaald. Zij heeft de stemming dezer
j. _ maandelijksche belasting van 4O millioen door de
estrng provincieraden slechts verkregen, dan na den 14n
n, in December 1914 de uitdrukkelijke belofte gedaan ·
.enst­ te hebben dat: ,,andere belastingen niet meer aan
9 een jj het land opgelegd zouden worden." Het is na deze
gron- jg verklaring en deze stemming dat de onrechtvaardige `
pera- beschikking over` de afwezigen genomen wordt.
rond- jê Deze belasting is dus niet alleen een miskenning
1 der Haagsche Conventie, zij is nog eene schreeuwende
reen- j woordbreuk van eene onlangs afgelegde en plechtige
der belofte.
{van j
enkel j _____
tsche
><>äS’¤ Wegvoering van machienen.
[bare
1 XO. 121.
open pl
Comic A De Heer Davignon, Minister
ioïdt 1 van Buitenlandsche Zaken,
P9? 1 aan al de gezantschappen in
?r1Og j den vreemde.
1tbe~ ·
mem i LE HAVRE, den 13 Februari 1915.
rium
ïgêïk Mijnheer de Minister, `
ver-
Het blijkt uit een protest aan den Gouverneur»
land Generaal van België door de Federatie der Belgische _
USED nijveraars den 22n januari gezonden, dat de Duitsche
ldlgê overheden in de fabrieken gekomen zijn en verklaard
land hebben de werktuigrnachienen, die er in gebruik
VQOI Waren, te bemeesteren, Deze machienen zijn uiteen-
Hmg gedaan, vele zijn weggenomen en werden naar
“`€t` Duitschland gevoerd, dikwijls zonder dat een enkel
Cote bewijs aan de eigenaren afgegeven werd, waarin den
i het aard,het aantal en de waarde van het genomen werktuig
Y de werd aangeduid. Op den 2211 jan. overtrof de waarde