HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 255

JPEG (Deze pagina), 521.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

251
€Vä¤ i IT.Verschillendeordersbetreffende
1 _ ·deinzichtenderFranscheRegeering.
eger I
Slïïêëk Den 30 juli geeft de Fransche Regeering order aan
_ ·onze troepen lO kilometer ver van de grens te blijven,
l¤$Ch€ j niettegenstaande de militaire maatregelen van Duitsch-
land.
Bëlgïë i Den 2Augustus schrijft een tweede order aan onze
ïëïï €¤ A troepen voor, aan de Duitschers de geheele verant-
ISWS), . woordelijkheid der vijandelijkheden over te laten en
schon- zich te bepalen iedere aanvallende troep, welke op
het Fransche grondgebied binnen zou rukken, terug
¤€ïä1€ te drijven.
ïschêü » ­ Den 3 Augustus, schrijft een nieuw telegram voor,
`O€P€¤ . ­op alle wijze een incident op de Fransch-Belgische
. grens te vermijden. De Fransche troepen moeten er
Joïbêt W `2 tot 3 kilometers van verwijderd blijven.
Pläaïj ii Den zelfden dag, 3 Augustus, bevestigt en ver-
ïü WIJ ; duidelijkt een nieuw order de onderrichtingen van
H dem 2 Augustus.
j Den 4 Augustus luidt een order van den minister
Oènde van oorlog:
COYP$» j ,,Duitschland gaat trachten door valsche berichten
? CO]? l ,,ons de Belgische neutraliteit te doen schenden. Het
grens ,,is streng en op een uitdrukkelijke wijze verboden,
ZuYO¤· ,,totdat een tegenstrijdig order zal worden gegeven,zelfs
,,voor patrouilles of enkele ruiters, op Belgisch grond-
5 C h € ",,·gebied te komen, evenals aan de vliegeniers boven
,,dit grondgebied te vliegen."
_ Slechts den 5 Augustus, op de aanvraag van de ­
ïïkmg Belgische Regeering (den 4 uitgedrukt) wordt toela-
Jïdêm " ting verleend aan de Fransche vliegmachines en lucht-
Oï de schepen om boven het Belgische grondgebied te
·h ft ” vliegen en aan onze verkenningen er op te komen.
ee
·t den ,
E i