HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 253

JPEG (Deze pagina), 532.03 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5 249
I
H _<ï€ Regeering besloten was met behulp van Engeland
1l<ï1J1< lj de Belgische neutraliteit te schenden.
gische Het plan der Fransche concentratie antwoordt
afdoende op de bewering van Generaal VON BERN­
>ende­ HARDI.
êêllê jj _
ghäid I.Onsconcentratieplan.
1 en ll
>1j te De algeheelheid der Fransche troepen waren volgens
lj het concentratieplan gericht als de oorlog verklaard
volle werd, naar het Noord Oosten, tusschen Belfort en de
ische Belgische grens, te weten: 1ste leger: tusschen
’1jan­ Belfort en de algemeene lijn Mirecourt-Lunéville,
;sche j 2de leger: tusschen deze lijn en de Moesel. 3de leger:
ten tusschen de Moesel en' de lijn Verdun-­Audun-le-
reral lj Roman; 5de leger: tusschen deze lijn en de Bel-
volle gische grens. Het 4de leger was in reserve ten Vlles-
·h te ten van Commercy.
Aldus, was het geheele Fransche l e g e r n a a r
1:de Tj Duitschland en uitsluitend naar
jäätä D u i t s c h l a n d gericht.
rIl"]S·· ’
H.Dewijzigingenvanonzeconcentra-
ä t i e.
Het bovenstaande is zoo waar, dat als de schending
der Belgische neutraliteit door Duitschland bekend
t werd,de Fransche generale staf zich verplicht zag wijzi-
` gingen te brengen aan het concentratieplan.
1; De mogelijkheid van deze wijzigingen was natuur- ·
d "’ lijk bestudeerd geworden, want de aanwijzigingen
j hadden ons de schending der Belgische neutrali-
teit door Duitschland doen vreezen.
een Toen de schending een voltrokken feit was en de
9 de j Belgische Regeering (4 Augustus, Geelboek, bl. 161)
be- onzen steun gevraagd had, werd de actie van het
. de 2 2de leger tot de streek van Verdun uitgebreid, het
onze j 1ste leger werd op de Maas tusschen het 3de en het
Jnze 4de geplaatst: het 5de zwenkte naar het Noord-Westen,