HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 252

JPEG (Deze pagina), 553.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

F 248 l
1 verschenen, gepoogd te doen gelooven aan de j
X Amerikanen, dat vanaf de maand juli, Frankrijk
i en Engeland zich er toe voorbereidden de Belgische
I gg neutraliteit te schenden.
JA] ·l)e Fraà1scheï3Re1geïäing, willende op deenehafäoende
j nl wijze op eze esc u igingen an woor en ee eene
l nota gepubliceerd waarin zij met nauwkeurigheid
lig de ligging der Fransche troepen in het begin van den
jij oorlog aanduidt. Gelieve er een afschrift hierbij te
iï vinden. l
Vl . . l
li Deze bekendmaking bewijst ten eerste, ten volle
A l de oprechtheid der verklaringen door de Fransche l
‘ Regeering afgelegd reeds voor het begin der vijan-
EQ äehjkheden; lzij bewijst vfzrder datddï Duitsche
iii eweringen s echts een ijde voorwen se zijn ten
ii einde het ware doel van den Keizerlijken General l.
{ if? en-Staf te verbergen, en dit doel was Frankrijk in volle
mobilisatie door een bliksemsnellen opmarsch te
l" verrassen. j
Eene vergissing is in de mededeeling geslopen: de ll
jl schending van het Belgische grondgebied heeft plaats li
gehad niet den 3 maar den 4 Augustus (Eerste Grijs- j
j j boek, no.30.
Aanvaard, enz.
is. l
BIJVOFGSEL AAN No. 119. ll
` A ri B
Frankrijk en de Belgische neutraliteit.
‘ l I ll
Het antwoord van Frankrijk op de
i ïw i Duitsche leugens.
w ïj
De Duitsche Generaal voN BERNHARD1 is in een ii
l il . 1
artikel in een Amerikaansch blad verschenen, op de
jj oorzaken van den oorlog teruggekomen, om te be- j
j z ij weren dat de Fransche troepenconcentratie en de ‘
fg tegenwoordigheid op onzen linker vleugel van onze
j hoofdtroepen kracht, het bewijs opleveren dat onze
ïl al
lil `?
ljl äl i
gggg G V