HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 244

JPEG (Deze pagina), 570.69 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

: il `
Mii ¥
1 1*1
. " 1 .
a 240
. 17 1 .
ill ? . .
|» , 1 Tegenover de beschuldigingen onder eed voor de 1
* { I 1 rechtbanken van Iïssen, Eschweiler en Bonn gedaan,
1 1-ï 1 kan ik een uitdrukkelike lo enstraffing te enstellen. 1
j, J _ S e E j ,
j I n Ik verklaar, dat de feiten, medegedeeld door de 1
j Norddeutsche Zeitung, valschzijn. 1
1 jj jj Dit blad zegt 1 ,,In de laatste dagen van juli heb
i ik dikwijls Fransche soldaten in de omstreken van ï
jl l Luik gezien; ’t accoord met de Belgen maakten zij f
j jf loopgraven voor Luik. ‘
T gjf äè Het is onmogelijk dat er Fransche soldaten, te i
1 111 ,1 Luik of in de omstreken, te dien ti`de en later ï
1 ‘ r j . . J 1
1 trouwens ook met), zouden gezien zyn om de een- §
li l voudige reden dat er een enkele was. In deze §
¤ . g . .. I
, ,_, omstandigheden was het evenmin mogelijk onze ‘
soldaten te zien helpen loopgraven maken in de
l i. omstreken van Luik! - Ik kan zelfs bevestigen
lï dat o dien datum de Bel en zelve ¤een loop- 1
ä P __ _ g O - 1
1 ;; graven maakten, gelijk ik het heb kunnen besta-
tigen gedurende mijne wandelingen toen ik
1 voor en tusschen de forten ging. Daarentegen heb j
1 ik boomen zien neervellen in de omstreken dezer {
1 - 1 forten door Bel ische soldaten van de eerste dagen l
, i, =Ir . . . g C 1
l jg der mobilisatie af (2 Augustus 1914). lj
1 ' 1 ‘ '
bx ä
1 . . ,
j j l T w e e d e B e s c li u 1 d 1 1 n cr. - Rechtbank 1
·j .` . g D 1
, g j, van lzscliweiler, 20 October 1914. lj
il- '
*1 . . . 1
,,Ik heb in de laatste dagen van juli Fransche
1 officieren en soldaten in de straten van Luik gezien,
j en dit, tegenstrijdig met de gewoonte, in grooten .
ll j li getale. Het waren Fransche linie-soldaten (roode 1
képis), die door de straten der stad g11'lg€11.”
Noch op dezen datum, noch tot op den ón Augustus j
· datum van mijn vertrek uit Luik, heb ik in de straten Q
,1 van deze stad, doch in den omtrek, noch zelfs o> l
; . , .. , e . 1 1
g g mijn consulaat, een enkel Franseh oiiicier of soldaat jg
, j j in uniform gezien.
l f l Desaangaande moet ik bi`voe¤en, dat van af de E
· 1 1 1 C . . . . D ·
, _ ig Fransche mobilisatie, ik aan de Fransche opgeroepenen ·
J Y 3
irl? ` ~
;Q$'
Pjï