HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 235

JPEG (Deze pagina), 411.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 231
y Eene 1 lingen mede te deelen welke mij er over zullen toe-
komen.
mlgem i Aanvaard, enz.
en een (wg.) Bnaxo `t`Hr’i‘r,oer<.
lat hij 1
twee { -·-·--·-
rwend-
.. xx'.
ïïïlgêü, l
êïïäê De stad Kortrijk met 10.000.000 mark
Volgäï g beboet om aan twee Duitsche com-
ïumm mandanten gehoorzaamd te hebben.
I No. 1 15.
xox. _
ä De heer Davignon, Minister
V van Buitenlandsche Zaken
aan baron Grenier, Minister
1 des Konings te Madrid.
3 (Telegram) .
ister i
V 3 H Li; H.xx‘1<1ï. 1O januari 1915.
a v i G- 1
[ gl 11 ä_ De commandant vox I~lN1C9BECK komt de
stad Kortrijk te beboeten met 10.000.000 mark wegens
een zoogenaanid geheim wapendepot. Geen font is
915_ Q aan het gemeentebestuur toe te wijten, daar het
slechts de wapens opgeeisclit en in den Broeltoren neer-
àg gelegd heeft, overeenkomstig met twee bevelen opeen-
volgend aangeplakt het eerste op orde van Comman- 1
melden 1 dant Maxenan, en het tweede op orde van Comman-
eveeüg dant Pseliors.
gemng Gelieve door de tusselienkoiust der Spaanselie
kemeg 1 Regeering aan de Duitsche Regeering de feiten te doen
gebrui- i kennen, welke bewijzen dat deze veroordeeling niet
het let te rechtvaardigen is.
als 6611 ` Aanvaard, enz.
iH1ieh_ (vv. g.) l);\'IGNON.
A