HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 225

JPEG (Deze pagina), 563.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 221
O1kS' ` heeft. In de vertaling van zijn verslag, leest .
laste? 1nen den volgenden zin: ,,Geen twijfel kan
E Pers 4 K bestaan over de wreedheden door de francs-
äm ge'. tireurs gepleegd. Ik heb zelf te Aken een zuster
Olkmgi · van het Roode Kruis gezien, aan wie de francs-
tireurs een borst afgesneden hadden en een
v ig ritmeester aan,wie men de oogen uitgestoken had
’fm"· 5, terwijl hij op het slagveld lag."
Gij hebt mij gevraagd wat ik van dit verslag
,5 dacht. Ik heb mij dus gewend tot de officieele
V kringen om te weten of de feiten door Dr. Saethre
lbën I vermeld waar waren. De bestuurder van het
I ziekenhuis schreef mij den 25 November: lle
S Che , wreedheden waarvan gij spreekt zijn nietge-
gêndên beurd ten minste voor wat Aken betreft. VVij
hebben noch de zuster van het Roode Kruis,
noch den ritmeester gezien.
lbêt 5 Ik weet niet waar de arts waarvan de K ö l n i-
s c h e Z e i t u n g spreekt zijne inlichtingen
. , gehaald heeft. Ik acht het noodig hier opnieuw
. I vast te stellen dat zich in de ziekenhuizen van
15 de Aken, geen enkel gewonde bevindt, waarvan
g€im°h` men de oogen uitgestoken heeft, noch geen enkel
1 1 S h Q zuster van het Roode Kruis, welke de verminking
Y. 1914 ondergaan heeft waarvan hier hooger spraak is.
>l1ceerd
Zoek Ik F r. KA1ir«·MA.NN, Aartspriester.
n, geen
b· aait , Langs zijnen kant heeft de V orw aerts van
[HL Gil 6 December den uitslag bekend gemaakt van een I
JH bmçf I onderzoek ingesteld bij het bestuur der ziekenhuizen
Bft, ngll van Hanover en het groote ziekenhuis der Liefdadig-
KDL heid te Berlijn.
Londêm Het bestuur der ziekenhuizen te Hanover heeft
ze fam aan het socialistisch blad het volgende antwoord
kim' EI gezonden.
·O1H l` Na onderzoek bij de geneesheeren der verschil-
fe heer I lende afdeelingen van het ziekenhuis no. 3, is het
bezocht ons mogelijk U te doen weten dat wij op het' `