HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 199

JPEG (Deze pagina), 535.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 195 `
1
,10,9 letters van een woord noodig.Conversation(onderhoud)
wat ë wordt'Convent1on (overeenkomst). ·
init gp Is dit niet een grove en schaamtelooze vervalschrng?
, en j A `
oge- ë . . . .
amd [ Maar dit is niet alles. In het gephotografieerde
T ft _ blad van het verslag ziet men schrappingenj bijvoeg-
lïsté Q sels. Als hij spreekt over de op eigen 1n1t1at1ef begon-
Srbij jj nen bespreking, van BARDARDISTON, bemerkt Generaal
H 25 D1#cARN1=; dat lnj vergeten heeft van voor af aan de stel-
J ling vast te stellen waarop zijn zegsman zich geplaatst
idem heeft. Naast den tekst schrijft hij vijf regels en door
Zij l twee teekens duidt hij de plaats aan in het stuk zelf,
èkên waar het bijgevoegde d1ent ingelascht te worden.
wen Helaas! dit bijvoegsel h1ndert de Nordd-Allg.
° ; Zeitung. Zij zegt, wel ,,De intrede der Engelsche in
ms? Belgie zou slechts gebeuren na eene schending onzer
kkën onzijdigheid door I)ll1lZSCl'1l2l1’ld.U Maar hoe moet zij
Omst gj het aan boord leggen om er de draagkracht van te
ham verminderen of te niet te doen ? Het is heel eenvoudig.
ft. Ile Zeitung, vermeldt in hare vertaling het bijvoegsel
gt de met. Maar om eerlijk te schijnen, vermeldt zij het in
A hare besprekingen. Dit is de kunst zinsneden uit hun
) het . verband te rukken.
V Q I_ j De onderhoorigen zullen daarna het werk wel vol-
t ledigen er aan de slinksche methode de laatste kracht
uden l bijzetten. Zij zullen een verminkten tekst publiceeren
en op die manier de gedachte doen ontstaan dat het
uusef W bijvoegsel misschien eene opmerking is die naderhand
t Ein j gemaakt werd en dat zelfs door iemand anders dan Z
jI€€u_ j door wie het verslag gemaaktnis. ~
" Onze Indien men op deze wijze 1n Duitschland de ge-
Z ij H sclnedenis schrijft!
t zou 4
. han- -­-­­­­­­ A V
tgang
;s drie E
al
l