HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 179

JPEG (Deze pagina), 477.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

. iT.
ä 175 1
en van lj heer Commandant MATON heb aangemeld, ben ik
waren, ij te Le Havre den 2den December aangekomen.
toonden
ren. Ik 5 LE HAVRE, den 4den December 1914. j
20sten
iemeyagl (w. g.) F1ERENs. .
waaraan 1
ber, te Onder-Luitenant Reserve van
DTTEN, het 2de jagers te voet.
·m1nan- if
officier ` -1--·-· j
gedeeld, `
dat zij T N9. 94. ,
ber te ~
Station J M. Davignon, Minister van
uitsch- ï Buitenlandsche `Zaken aan,
enstuk j Baron Grenier, Minister des
bevel Q Konings te Madrid.
indien é
m dgn LE H.AVRE den 18den December 1914. . 1
genees- l
gen te { Mijnheer de Baron, _
bevel l
n aan : Ik heb de eer u te laten Weten, dat buiten de genees-
` heeren, waarvan ik u de niet verrechtvaardigde
iet dg j gevangenschap heb gesignaleerd door mijn telegram
[ mijn pi van den 15den dezer, er nog vele anderen zijn, van
,d_ Ik j wie mij de namen gekend gemaakt werden en die,
nomen M in tegenspraak met de artikels 9 en 12 der over-
ZO0m_ I eenkomst van Genève, van den óden ]uli 1906, in
er aan Duitschland gevangen gehouden worden.
10e1;_ [ Het zijn:
mdgu ` M. de dokter CORBEY, regimentsgeneesheer; de
ng; j docters HENRI VVERMER, GERARD, RICHARD ER-
rege1­ , `i‘ICUII, hulpgeneesheeren, die gevangen gehouden
[oma- ­ worden te Stendal (Pruisen); de bijgevoegde genees-
dschg heeren GOVAERTS, BERTE, EVRARD en de hulpgenees- I
· rlêêï GOEMANS, gevangen gehouden in het kamp
den T van Altengrabow (Pruisen); de bijgevoegde genees-
1